top of page

Öyküsel Özgeçmiş

 

Prof. Dr. Osman Sabuncuoğlu 1967 yılında Bolu'da doğdu. Aile, astsubay olan babanın görevi nedeniyle Bolu’da bulunuyordu ve aileye yeni katılan Osman da yaşamının ilk 6 yılını Bolu’da geçirecekti.

 “…Bir kar ülkesiydi Bolu. Belleğime yer eden en belirgin izlerden birisi çatıda biriken kar kütleleri uçarken çıkan ürkütücü gürültüler. Hele bir de geceyse… Evin sıcaklığına daha bir sarılırdım her seferinde.”

“…Hangi çocuk lunapark sevmez? Ama benim lunaparkım farklıydı; babam beni ne zaman tabura götürse bir ara uçaksavarın koltuğuna yerleştirir ve otomatik olarak dönen bu koltukta bir süre tur attırırdı. Ölümcül bir silahın belki olabilecek en masum kullanılışı.”

Aile asıl atayurdu olan Çorum’a taşındığında Osman Sabuncuoğlu da ilkokula başlamaya hazırdır. Seçilen okul kentin gözde okullarından Albayrak İlkokulu’dur.

“…Okula okumayı sökmüş olarak başladığım için ilk yıl biraz sıkıldım. Sonraki yıllar ise bilinçli ve tutarlı bir öğretmen olan Günal Özdoğan ile öğrenim hayatına güzel bir başlangıç oldu. Çocuk gözüme bir kale gibi görünen 2 katlı bu okulun şimdilerde çevresi apartmanlarla sarılmış durumda. Öğrenciler çoktan mezun olmuş, öğretmenler emekli…”

İlkokuldan sonraki durak ortaöğrenimini geçireceği Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'dir. 

“…Geçmişten günümüze ülkenin en seçkin okullarından birisi. Şu var ki, orada ancak yatılı olarak okuyabilirdim. Böylece, ‘daimi yatılı’ olarak 7 yıl geçecek ve ‘her daim yatılı’ bir iz bırakacaktı.”

Gelecek seçimini hekimlikten yana yapan Osman Sabuncuoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girer ve 1992 yılında pratisyen hekim olarak mezun olur.

“…Geleneği olan köklü bir okul. Cumhuriyete kanat germiş hocalar. Yalnız tıp doktorluğu diploması değil, hekim kimliği de veren örnek bir kurum.”

“…İlk görev yerlerim Diyarbakır ve Çorum’du. Ergani’lilerin ‘Kıleş doktoru’na gösterdikleri konukseverlik bütün teşekkürlerin ötesindedir.”

Dr. Osman Sabuncuoğlu uzmanlık eğitimini 1994–1998 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde alır ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olur. Bu arada kısa bir süre Londra’da St. Ann’s Hospital’da bulunur. Uzmanlığının ilk aylarında Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde çalışan Osman Sabuncuoğlu için askerlik zamanı da yaklaşmıştır. Tabip Asteğmen olarak atandığı hastane yolun tam karşısındadır: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi.

“…Haydarpaşa bölgesindeki bütün bu yapılar, yani inşa edildikleri 19. yüzyıldaki isimleriyle Askeri Tıbbiye, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve onun Serirriyat Pavyonları, dönemin yenileşme, çağdaşlaşma ve biraz da görkem ihtiyaçlarına hizmet ediyordu. İlginçtir, üçüne de yolum düştü, hatta ikisinde tarihlerinde ilk çocuk psikiyatristi olarak çalıştım.”

 Askerliğin bitmesiyle bir süre özel hekimlik yapan Osman Sabuncuoğlu sonrasında uzmanlık eğitimini aldığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geri döner. 2008 yılında çocuk psikiyatrisi doçentliğine, 2016 yılında ise profesörlüğe yükseltilir. Dr. Osman Sabuncuoğlu çalışmalarını aynı fakültede sürdürmektedir.

                                             Kısa Bilimsel Özgeçmiş

Prof. Dr. Osman Sabuncuoğlu temel tıp yeterliliğini 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden aldı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı.

2008 yılında çocuk psikiyatrisi doçentliğine yükseltilen Osman Sabuncuoğlu, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör kadrosuna atandı.

2009 yılında uzmanlık alanında aldığı tüm eğitim ve çalışmalarının Birleşik Krallık (UK) ölçütlerine uyduğu PMETB (The Postgraduate Medical Education and Training Board) tarafından onaylandı ve Büyük Britanya-Kuzey İrlanda’da mesleğini tam yetkiyle icra etmek üzere düzenleyici kurum olan General Medical Council’e (GMC) kabul edildi (GMC Ref No: 7048288). Tıp Yasası 14. Madde (Medical Act Article 14) uygulamasıyla, Türkiye'den kendi uzmanlık alanında Birleşik Krallık' tan lisans alan ilk hekimdir.

Prof. Dr. Osman Sabuncuoğlu uluslararası yayınlarıyla önemli bilimsel ilerlemelere imza atmıştır. Özetlenecek olursa:

—Çocuk diş hekimliğinin önemli sorunlarından Travmatik Diş Kırıkları ile çocuk psikiyatrisinin temel konularından birisi olan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu arasındaki ilişkiyi tanımlamış ve açıklayıcı bir model öne sürmüştür.

 —Çocuk psikiyatrisinin sık kullanılan ilaçları olan risperidon ve metilfenidat arasında ardışık verilmede ortaya çıkan switch fenomenini tanımlamıştır.

—Ülkemizde anne-bebek psikiyatrisi üzerine öncü çalışmalar yapmıştır. Kadının kendi bebekliğinde belirlenen güvenli ilişkilenme tarzının (secure attachment) gebeliklerin daha kolay geçirilmesini sağladığını saptamıştır.

—Çocuklarda Obsesif-Kompulsif Bozukluğun belirti profilinin okul ve ev ortamlarında anlamlı derecede farklılaştığını ortaya koymuştur.

—Bilimsel yazında daha çok cerrah kimliğiyle tanınan Fatih döneminin ünlü hekimi Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun psikiyatriye katkılarını özetlediği tanıtım yazısı dünyanın en çok okunan ve atıf alan psikiyatri dergisi olan American Journal of Psychiatry’de kapaktan verilmiştir.

--- Eşcinsel yönelimin temelinde annenin tiroid hastalığının gebelik sürecinde fetus beynini etkilemesinin yattığı kuramını ileri sürmüştür.

—Osman Sabuncuoğlu’nun çalışmaları 2 kez uluslararası “Donald Cohen Fellowship” ile desteklenmiştir.

—Çocuk ruh sağlığı konuları birbirleriyle yoğun olarak iç içe olduğu için araştırmalarını ayrım gözetmeksizin ilgili bütün alanlarda sürdürmektedir.

Osman Sabuncuoğlu evlidir ve Doğa Sabuncuoğlu’nun babasıdır.

                                            Brief Professional Resume 

Prof. Dr. Osman Sabuncuoglu has acquired his basic medical proficiency from the Medical School of Ankara University in 1992. He then completed his specialization in Child and Adolescent Psychiatry at the Medical School of Marmara University. 

Promoted as an associate professor in child psychiatry in 2008, and later on as full professor in 2016, Osman Sabuncuoglu carries on his studies at the Medical School of Marmara University.

In 2009, The PMETB (The Postgraduate Medical Education and Training Board) approved that his training and qualifications met the requirements of United Kingdom (UK); and he was accepted to General Medical Council (GMC), the regulatory body for doctors in Great Britain and Northern Ireland, to perform his profession with full privileges (GMC Ref No: 7048288). He is the first consultant in his field from Turkey who has gained registration in UK via the application of Article 14, Medical Act.

Prof. Dr. Osman Sabuncuoglu has paved the way for critical scientific advancements through his international publications. To summarize;  

- He has identified the relationship between Traumatic Dental Injuries, one of the major problematic issues of Child Dentistry, with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, one of the key issues of Child Psychiatry, and suggested a descriptive model. 

- He has identified a switch phenomena appearing as a result of the consecutive administration of Risperidone and Methylphenidate that are ranked among most common drugs prescribed in Child Psychiatry.

- He has made pioneering studies on mother-infant psychiatry in our country. He has discovered that secure attachment style addressed in mother’s own babyhood eases her pregnancy period.  

- He has proven that the symptom profile of Obsessive-Compulsive Disorder in Children significantly differentiates in school and home settings.

- His scientific article where he summarized the contributions of Serefeddin Sabuncuoglu, the reputable physician of the Fatih period particularly renowned as a surgeon, to Psychiatry was headlined on the cover of American Journal of Psychiatry, the most read and referenced psychiatric journal of the world.

-He has established a theory that homosexual orientation in the offspring is caused by maternal thyroid dysfunction during pregnancy.

- Osman Sabuncuoglu’s studies were backed by international “Donald Cohen Fellowship” for two times.  

- Since psychiatric disorders in childhood are heavily interrelated, Dr. Sabuncuoglu carries out his scientific studies in all fields that may be relevant. 

- Osman Sabuncuoglu is married and the father of Doga Sabuncuoglu.

 

Bilim Portallarında Dr. Sabuncuoğlu

bottom of page