top of page

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE VE İKİNCİL İNDEKSLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 1. Bulut, GC., Kaynar, SY., Sabuncuoglu, O., “Stimulant-Related Psychosis in ADHD Treatment: An Update for Past 10 Years”, Current Psychopharmacology, 2, 218-221 (2013).

 2. Sabuncuoglu, O., Ekinci, Ö., Bahadır, T., Akyuva, Y., Altınöz, E., Berkem, M., “Ergen Öğrenciler Arasında Akran Örselemesi ve Depresyon Belirtileriyle İlişkisi”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 9, 27-35 (2006).

 3. Sabuncuoglu, O., Ekinci, Ö., Ölçer, S., İsmail, N., Berkem, M., “Kabakulak Meningoensefaliti Sonrasında Gelişen Tourette Sendromu: Bir Olgu Sunumu”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 8, 197-200 (2005).

 4. Sabuncuoglu, O., Karademir, F., Berkem, M., “Methylphenidate Treatment for Severe ADHD in a Bone Marrow Transplant Child with DiGeorge’s Anomaly”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 15, 134-137 (2005).

 5. Sabuncuoglu, O., “Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göç Etmek Zorunda Kalan Türklerde Anne ve Çocuklarının Ruhsal Durumu”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 25, 134-141 (2004).

 6. Sabuncuoglu, O., Berkem, M., “The Contribution of Home Family Stress to the Presentation Difference of Childhood Obsessive-compulsive Disorder Across Home and School Settings: A Preliminary Report”,  Marmara Medical Journal, 17, 73-77 (2004).

 7. Sabuncuoglu, O., Çevikaslan, A., Berkem, M., “Marmara Depreminden Etkilenen İki Ayrı Bölgede Ergenlerde Depresyon, Kaygı ve Davranış”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 6, 189-197 (2003).

 8. Sabuncuoglu, O., Berkem, M., “Emotional State of Bosnian Refugee and Immigrant Children in Turkey”, Marmara Medical Journal, 15, 103-107 (2002).

 9. Sabuncuoglu, O., Yazgan, Y., Berkem, M., “Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Tedavi Sürecinde Gelişen Erotomani: Bir Olgu Sunumu”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 10, 47-50 (2000).

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. Yılmaz, S., Findik, O.T.P., & Sabuncuoğlu, O. (2013). 14 yaşında bir genç kızın uzun süreli alıkonulma ve istismarının psikiyatrik sonuçları: bir olgu sunumu. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 15-18 Mayıs, Edirne, Türkiye.

 2. Irmak, M.Y., Benk, F., & Sabuncuoğlu, O. (2013). Noonan sendromu olan bir çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 15-18 Mayıs, Edirne, Türkiye.

 3. Sabuncuoğlu, O. (2012). Çocuk psikiyatristlerinin tanılama ve eğitim sürecindeki rolü.  5. İstanbul Otizm Günleri. 25-26 Mayıs, İstanbul, Türkiye.

 4. Sabuncuoğlu, O. (2012). Anne-Bebek Psikiyatrisi Kursu. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Bursa, Türkiye.

 5. Büyükdeniz, A., Yılmaz, S.S., Asefov, A., Bahadır, A.T., Fiş, N.P., Sabuncuoğlu, O., & Arman, A. (2012). Kız çocukta dezintegratif bozukluk, bir olgu sunumu. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 24-27 Nisan, Bolu, Türkiye.

 6. Asefov, A., Örengül, A.C., Sabuncuoğlu, O., & Arman, A. (2012). Blumik yeme özellikleri gösteren 17 yaş otizmli erkek hasta: olgu sunumu. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 24-27 Nisan, Bolu, Türkiye.

 7. Çarkaxhiu, G., Yılmaz, S., Yılmaz, S.S., Tokol, O., Bahadır, A.T., Fiş, N.P., Sabuncuoğlu, O., & Arman, A. (2012). Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların ve bakım verenlerinin zorlanma alanlarına genel bir bakış. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 24-27 Nisan, Bolu, Türkiye.

 8. Poyraz, O.T., Asefov, A., Yılmaz, S.S., Bahadır, A.T., Fiş, N.P., Sabuncuoğlu, O., & Arman, A. (2012). Erken başlangıçlı obsesif kompulsif bozukluk olgusunda ailesel psikiyatrik hastalık öyküsü ve fluoksetin kullanımı: olgu sunumu. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 24-27 Nisan, Bolu, Türkiye.

 9. Yılmaz, S., Çarkaxhiu, G., Yılmaz, S.S., Tokol, O., Bahadır, A.T., Fiş, N.P., Sabuncuoğlu, O., & Arman, A. (2012). Özel eğitim ihtiyacının belirlenmesi sürecinde alıcı dil becerileri yaşıtlarından ileri saptanan 4 olgunun ele alınması. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 24-27 Nisan, Bolu, Türkiye.

 10. Irmak, M.Y., Murat, D., Kayan, E., Bahadır, A.T., Fiş, N.P., Sabuncuoğlu, O., & Arman, A. (2012). Kabuki make-up sendromu ve atipik otizm birlikteliğinde farmakoterapi: bir izleme olgusu. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 24-27 Nisan, Bolu, Türkiye.

 11. Yulaf, Y.T., Örengül, C., Bıkmazer, A., Kayan, E., Berkem, M., & Sabuncuoğlu, O. (2010). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocukların annelerinde erişkin DEHB belirtileri ve bağlanma. 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 25-28 Nisan, Muğla, Türkiye.

 12. Yulaf, Y.T., Sabuncuoğlu, O., & Berkem, M. (2010). Diabetes mellitus tanısı olan bir olguda kleptomani belirtileri. 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 25-28 Nisan, Muğla, Türkiye.

 13. Aslan, Z., & Sabuncuoğlu, O. (2010). Psikiyatrik bir bozukluğa bağlı ortaya çıkan kornea nakli gerektiren keratit: olgu sunumu. 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 25-28 Nisan, Muğla, Türkiye.

 14. Sabuncuoğlu, O. (2009). DEHB ve davranış bozukluklu olgularda izlenecek stratejiler. 3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. 12-15 Mart, İstanbul, Türkiye.

 15. Sabuncuoğlu, O. (2009). Farklı engel gruplarında cinsellik. 3. Ulusal ‘Cerebral Palsy’ ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi. 13-14 Kasım, İstanbul, Türkiye.

 16. İmren, S.G., Güler, A.S., Sabuncuoğlu, O., & Berkem, M. (2009). 13 aylık bir bebekte post travmatik bozukluğu. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 14-17 Nisan, Antakya, Türkiye.

 17. Sabuncuoğlu, O. (2007). Anadolu’da dünden bugüne tarihsel değişim. 16. Anadolu Psikiyatri Günleri. 13-16 Haziran, Denizli, Türkiye.

 18. İsmail, N., Ekinci, Ö., Yaman, Z., Sabuncuoğlu, O., & Berkem, M. (2007). Kleptomania after diagnosis of alopecia areata. 12. Ergen Günleri. 14-17 Kasım, İstanbul, Türkiye.

 19. İsmail, N., Yaman, Z., Sabuncuoğlu, O., & Berkem, M. (2007). Acute depression during isoretinoin therapy and its management with sertralin. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 19-22 Nisan, İzmir, Türkiye.

 20. Yaman, Z., Sabuncuoğlu, O., İsmail, N., Yazgan, Y., & Berkem, M. (2007). Bir olgu nedeniyle çocukluk çağı dezintegratif bozukluğunda serebral atrofi ve parsiyel boş sella. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 19-22 Nisan, İzmir, Türkiye.

 21. Güler, A.S., Sabuncuoglu, O., Arman, A., & Berkem, M. (2007). Karın ağrısı belirtisinin aile dinamikleri ve ebeveyn psikopatolojisi bağlamında tartışılması: bir olgu sunumu. IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi. 16-18 Mart,  İstanbul, Türkiye.

 22. Sabuncuoğlu, O. (2006). Anne-Bebek Psikiyatrisi Kursu. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İstanbul, Türkiye.

 23. İsmail, N., Sabuncuoğlu, O., & Berkem, M. (2006). Vocal tic presenting as chronic persistent cough. 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 20-23 Nisan, Antalya, Türkiye.

 24. Sabuncuoğlu, O., & Berkem, M. (2004). Anne-bebek psikiyatrisi çalışmaları özeti. 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 21-24 Nisan, Bursa, Türkiye.

 25. Sabuncuoğlu, O., Yaman, Z., Ölçer, S., Bahadır, T., & Berkem, M. (2004). Sütçocukluğu döneminde ailelerde karşılaşılan sorunlar ve aile terapisi uygulamaları.  14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 21-24 Nisan, Bursa, Türkiye.

 26. Fiş, N.P., Sabuncuoğlu, O., & Berkem, M. (2004). Kayıp yaşayan çocuklarda davranış özellikleri. 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 21-24 Nisan, Bursa, Türkiye.

 27. Sabuncuoğlu, O., & Berkem, M. (2004). Çocukluk obsesif-kompulsif bozukluğunda ev ve okul ortamlarında belirti profillerinin karşılaştırılması: bir ön çalışma. 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 21-24 Nisan, Bursa, Türkiye.

 28. Bahadır, T., Sabuncuoğlu, O., Yazgan, Y., & Berkem, M. (2004). Çocukluk çağı bipolar bozukluğunda fenotipler. 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 21-24 Nisan, Bursa, Türkiye.

 29. Karabekiroğlu, K., Sabuncuoğlu, O., Karaman, M.G., Taşkın, B., & Berkem, M. (2003). Selektif mutizm-fluoksetin kullanımı ve komorbidite. 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 7-9 Mart, Ankara, Türkiye.

 30. Elçi, N., Arman, A.R., Sabuncuoğlu, O., Karaman, G., Karabekiroğlu, K., & Berkem, M. (2003). Okul reddi olan anksiyöz çocuklar ve annelerinde gözlenen psikiyatrik belirtiler. 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 7-9 Mart, Ankara, Türkiye.

 31. Sabuncuoğlu, O., Bahadır, T., & Berkem, M. (2003). Asperger bozukluğu ve hipogonadotropik hipogonadizmi olan bir ergen olguda kompulsif davranış ve tedavi. 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 7-9 Mart, Ankara, Türkiye.

 32. Sabuncuoğlu, O. (2002). “Savaş ve Çocuk”Panelinde Bildiri. 12. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 15-17 Mart, İstanbul, Türkiye.

 33. Berkem, M., Bildik, T., Sabuncuoğlu, O., & Sakmar, Ü. (2000). Skuba öğrencilerinin risk algıları, çeşitli parametrelerde ruhsal bulguları. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Türkiye.

 34. Bildik, T., Çevikaslan, A., Gımzal, A., Arman, A., Sabuncuoğlu, O., & Berkem, M. (2000). MÜTF çocuk psikiyatrisi polikliniğine 17ağustos1999 depreminden sonra ilk kez başvuran hastaların semptom dağılımlarının önceki yıl ile karşılaştırmalı incelenmesi. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi. 10-13 Mayıs, Muğla, Türkiye.

 35. Çevikaslan, A., Sabuncuoğlu, O., Bildik, T., & Berkem, M. (2000). İzmit/Gölcük ve İstanbul/Avcılar'daki depremzede ergenlerin psikiyatrik-psikolojik durumlar. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi. 10-13 Mayıs, Muğla, Türkiye.

 36. Sabuncuoğlu, O., Ebrinç, S., & Çetin, M. (2000). 17 Ağustos 1999 depreminin etkileri nedeniyle çocuk psikiyatrisi kliniğine yapılan başvurularda yakınmalar, tanılar ve tedavi yöntemleri. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi. 10-13 Mayıs, Muğla, Türkiye.

 37. Sabuncuoğlu, O., Bildik, T., & Berkem, M. (2000). Deprem stresini yaşayan çocuklar için oyun terapisi teknikleri. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi. 10-13 Mayıs, Muğla, Türkiye.

 38. Sabuncuoğlu, O., Yazgan, Y., & Berkem, M. (1998). Travmaya Uğramış Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Araştırmada Etik Sorunlar. 3. Tıbbi Etik Sempozyumu. Ankara, Türkiye.

 39. Bekiroğlu, N., & Sabuncuoğlu, O. (1997). İstanbul'daki Bosnalı mültecilere verilen sağlık hizmetleri. 3. Ulusal Nüfusbilim Konferansı.  2-5 Aralık, Ankara, Türkiye.

 40. Sabuncuoğlu, O., Yazgan, Y., & Arman, A.R. (1997). 0–6 yaş gelişim protokolü: ilk 60 çocuğun değerlendirme sonuçları. 7. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi. 15-18 Mayıs, Antalya, Türkiye.

 41. Zaimoğlu, S., Arman, A., & Sabuncuoğlu, O. (1995). Yale genel tik ağırlığını derecelendirme ölçeği güvenirlik çalışması. 5. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi. 30 Nisan-3 Mayıs, Ankara, Türkiye.

Üyesi Olduğum Mesleki Kuruluşlar

1. Genel Tıp Konseyi / Birleşik Krallık (General Medical Council / United Kingdom)

2. İstanbul Tabip Odası

3. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği

4. Türkiye Psikiyatri Derneği

bottom of page